En elektronisk styringsboks som legges inn i traktorhytta styrer trinnløst spredebredde og -mengde. Automatisk lukking med spjeld i bunnen. Når strøing opphører, forhindres søling ved transport.

Materialet tilføres tallerkenen via hydraulisk drevet skrue, hvor omløps retning kan vendes hvis skruen kjører seg fast pga. stein eller annet materiale.

Hydraulisk justering av spredebildet er standard. Oppheng er inklusiv; Trepunkt, A-ramme, Volvo, BM eller SMS.