Snowek-Diagonalploger og sommerfugl snøploger er helt ny type universalploger for rydding av tomteområder, gang- og sykkelveger, vegnett og parkeringsplasser. I plogen forenes vingens gode kasteegenskaper og en patentert mekanisme for kollisionsdemping, som betydelig reduserer risken for at basmaskinen skades. Mekanismen består av en fjæret fleksibel sleide som beveger seg bakover og oppover og bevegelsen er nok til å ta seg over høge hinder.

Flexmekanismen muliggjør høgre hastigheter en tidigere, ettersom man kan trykke ned plogen mot vegen med hjelp av fjærene. Dette gjør at plogen hopper mindre.