Mzuri

Mzuri Pro

Pro-Til stripesåmaskinProduktinformasjon

Pro-Til bearbeider og løsner jorden i striper forut for såing i én operasjon.

Mzuri stripesåmaskin er en direktesåmaskin med svært robust konstruksjon, som kjøres direkte i stubben. Et godt såbedd begynner med en god halmkutter, halmspreder og agnspreder på treskeren. Såmaskinen etterlater et nygrubbet luftig såbedd, og ettersom annen jordarbeiding ikke er nødvendig unngår man komprimering av ytterlige kjøringer med traktor og redskap.

Stripesåing er som navnet tilsier, såing i striper hvor frøene legges i 10-15 cm brede striper med cc 33cm. Planterestene legges i mellom såstripene, og fuktighet samt organisk materiale beholdes på overflaten for å gi bedre jordstruktur og mikroliv. Hjulene på såmaskinen er plassert med tanke på at halm og planterester enkelt skal passere igjennom, og den bakre hjulrekka sikrer et jevnt jordtrykk ved hjelp av hydraulisk trykkbelastning.

Maskinen skiller seg ut ved at den har et patentert system for å føre noe av jorden tilbake bak hver sålabb. Dette gir en mer ensartet overflate. Den robuste byggemåten innebærer at såmaskinen kan benyttes ved mye halm, planterester osv, og likevel gi et optimalt såbed for plantene. Ved å la halmen være igjen på overflaten unngås eventuell plantesmitte til såfrøene, samtidig som såfrøene får tilgang til næringsstoffene i halmen.

Nøkkeldata

  • Arbeidsbredde: 3-4m
  • Transportbredde: 2,8-2,95m
  • Beholderkapasitet: 1200-2800 liter
  • Ekstrabeholder: 3400 liter
  • Antall "coulters": 9-11
  • Traktorkrav: 180-240 HK
  • Arbeidsfart: 6-15 km/t
  • Kobling: Slepet

Alle Mzurimodellene har grubbetinder og vingelabber i hardmetall. Disse er sikret med hydrauliske steinutløsere. Vinglabbene tillater både vertikal og horisontal utløsning. Det er to ulike bredder på labbene, som er beregnet for henholdsvis raps og korn. Såapparatet som er luftassistert, har en stor såvalse for frø og en for gjødsel.

Komponentene på Mzuri såmaskinene kommer fra flere underleverandører, mens montering skjer i fabrikken på Springfield Farm. Det er flere utstyrsalternativer på maskinene, som f.eks. etterharv, spormarkør og spreder for sneglegift. Sådybden justeres med dybdehjul, mens trykk og lufthastighet enkelt justeres fra databoks i traktoren.

Kalibrering av så- og gjødselmengder gjøres også via databoks. Lagrene for gjødselutmating er selvrensende og syrefaste, og den grove konstruksjonen er bygd med tanke på lang levetid og soliditet.

Trenger du hjelp til å finne produktene som passer dine behov?

Utviklet av Insite Media