Pro-Til bearbeider og løsner jorden i striper forut for såing i én operasjon.

Mzuri stripesåmaskin er en direktesåmaskin med svært robust konstruksjon, som kjøres direkte i stubben. Et godt såbedd begynner med en god halmkutter, halmspreder og agnspreder på treskeren. Såmaskinen etterlater et nygrubbet luftig såbedd, og ettersom annen jordarbeiding ikke er nødvendig unngår man komprimering av ytterlige kjøringer med traktor og redskap.

Stripesåing er som navnet tilsier, såing i striper hvor frøene legges i 10-15 cm brede striper med cc 33cm. Planterestene legges i mellom såstripene, og fuktighet samt organisk materiale beholdes på overflaten for å gi bedre jordstruktur og mikroliv. Hjulene på såmaskinen er plassert med tanke på at halm og planterester enkelt skal passere igjennom, og den bakre hjulrekka sikrer et jevnt jordtrykk ved hjelp av hydraulisk trykkbelastning.

Maskinen skiller seg ut ved at den har et patentert system for å føre noe av jorden tilbake bak hver sålabb. Dette gir en mer ensartet overflate. Den robuste byggemåten innebærer at såmaskinen kan benyttes ved mye halm, planterester osv, og likevel gi et optimalt såbed for plantene. Ved å la halmen være igjen på overflaten unngås eventuell plantesmitte til såfrøene, samtidig som såfrøene får tilgang til næringsstoffene i halmen.