HCP Agroline

HCP Agroline Balleklype

Redskap for deg som stiller store krav til effektivitet og holdbarhet.Produktinformasjon

HCP Agroline Balleklype

– HCP Agroline balleklype er ekstra forsterket for å klare de tyngste ballene.
– HCP Agroline balleklype tilbyr valgmuligheter. Du kan velge om klypearmene skal være paralellførte eller fritt ha muligheten til å bevege seg sideveis. Omkoblingen skjer enkelt ved en splint.
– Parallellførte klypearmer holder ballen fast og gjøre det lettere å få den på pakkemaskinen.
– Når parallellføringen er koblet bort kan klypearmene fritt bevege seg sideveis – en stor fordel når ballene skal stables på lager. Klypearmene viker unna og skader ikke plasten på nærliggende balle.
– Med HCP Agroline balleklype kan du håndtere alle typer baller, både høy, halm og innplastede baller, firkantballer og rundballer.
– Jevn runding på klypearmene gjør at ballen holdes fast med lavt trykk. På denne måten unngås klemskader på plasten.
– HCP Agroline balleklype er konstruert slik at det ikke stikker ut noe rør slik at snor eller nett på en ball som ikke er innplastet kan henge seg fast. Skulle snor eller nett henge seg fast går ballen i stykker.
– Alle ledd kan smøres for å oppnå lengre holdbarhet.
– HCP Agroline balleklype er redskap for deg som stiller store krav til effektivitet, holdbarhet og som gir skånsom behandling av både firkant– og rundballer.
– Med et meget stort utvalg av redskapsfester og en grovere sylinder kan du også laste bedre med eldre maskiner som har lavere hydraulikktrykk.
– En førsteklasses overflatebehandling med stålsandblåsing, grunning og dekkmaling gjør at din investering holder sin fine finish, selv etter flere års bruk og utendørs lagring.
– Det er stor avstand mellom øvre og nedre rammebjelke for at sikten skal bli bedre. Bra gjennomsikt gjør det lettere å gripe ballen.

Trenger du hjelp til å finne produktene som passer dine behov?

Utviklet av Insite Media