Denne kan leveres i flere varianter til traktor.

– Med bakmontert oljetank og pto.
– Med frontmontert pto og oljetank i front.