Snowek V-plog

Snowek V-plog

Snowek vikplogar är ett utmärkt val när områdena som ska plogas varierar mycket i storlek och när det är tjockt med snö. Tack vare dess goda kastegenskaper går det att öppna upp snörika gångoch cykelvägar och skogsbilvägar på en gång utan några problem. Med andra lägen kan man enkelt flytta bort snön från området som ska plogas. Diagonalventilen, som kan fås som tillval, gör det möjligt att styra vikplogen på samma sätt som vid plogning av områden.

Standard utrustning

  • Adaptrar som monteras med bultar
  • Slitstål
  • 12/24V Elventil med tanklinje (3 eller 5 slangar)
  • Stödben som justeras med skruvar
  • Signaldekaler

Tilläggsutrustning

  • Led-ljus (4 st.)
  • Tryckackumulator
  • Diagonalventil
  • Hålskär / gummerat hålskär

Se mer her