SB dryppslangebommer fra 12 til 24 m arbeidsbredder. Disse bommene har 1 fordeler. De finnes enten med fast arbeidsbredde eller som kombibom med justerbar bredde.

Dryppslangebommer har master/slave sylindersystem som sørger for at bommen foldes inn og ut samtidig. SlurryMaster 6000 sørger for automatisk og intelligent kontroll av alle hydrauliske funksjoner ved start og stopp av spredning – føreren trenger kun å aktivere én knapp.

Droppslangebommene er helgalvaniserte og bygget med trapesoppheng som sørger for at bommen alltid følger underlaget, også i bakker. Bommen heves og senkes hydraulisk, og når bommen brettes langs sidene av gylletanken under transport, skrånes den slik at gjødselen renner tilbake til fordeleren og ikke drypper fra slangene.