Med ADS er sølt gjødsel på veien historie. Systemet styres med hydraulikk og stenger slangene helt, slik at de ikke drypper under transport. Våre dryppslangebommer har master/slave sylindersystem som sørger for at bommen foldes inn og ut samtidig.

Droppslangebommene er helgalvaniserte og bygget med trapesoppheng som sørger for at bommen alltid følger underlaget, også i bakker.

Bommen heves og senkes hydraulisk, og når bommen brettes langs sidene av gylletanken under transport, skrånes den slik at gjødselen renner tilbake til fordeleren og ikke drypper fra slangene.

SB-bommer med ADS (Anti Drip System) som standard er tilgjengelig som kombibommer med 12-18 m arbeidsbredde. Med ADS er sølt gjødsel på veien historie.