SAMSON blandere, RV, blander gjødsel effektivt i både overflate- og underjordiske slamlagre.

Blanderne kjennetegnes av høy robusthet, enkel rengjøring og lave vedlikeholdskostnader. Dette sikrer lang levetid.

Omrørerne består også av mange robuste galvaniserte deler.

Propellen produserer en spesielt sterk stråle som kan blande selv de vanskeligste gylletyper i forskjellige gylletanker.