Med fokus på effektivitet, sikkerhet og design setter den nye frontarmspumpen (FAP) en ny standard for frontfyllingssystemer.

FAP-systemet gjør det enkelt å fylle gjødseltanken direkte fra transporttankeren.