Containerhengere er mest til nytte for de typene arbeid der det fraktes ulike typer last på samme ramme eller der det er nødvendig med lav lastehøyde.

Containersystemer benyttes ofte for eksempel ved vedproduksjon eller ved transport av maskiner (lasting av en minigraver på en 1,5 m høy henger uten bukk er svært vanskelig). For containerrammen tilbys det lastekasser og plattformunderlag med ulike kapasiteter.

Underrammene har lastekapasitet 14–16,5 tonn, lastekassene lengde 4 til 6 meter. Containerhengerne har hydraulisk låsesystem for bakakselen som fikserer akselen og dermed gjør tipping og på- og avlasting mer stabilt.