4-SERIEN representerer PALMS mellomstore kraner. Teknologi og komponenter som er benyttet i denne kranserien er det samme som for de større seriene, likevel er alle modeller i 4 serien lette og kompakte, og har svært mange bruksområder.

PALMS patenterte kran-bom system er designet for å redusere vedlikeholdskostnader og øke kranens levetid. Det spesielle belegget på bom-akselen gir en lavere friksjonskoeffisient som igjen reduserer drivstofforbruket. Belegget gir også økt holdbarhet.