3-SERIEN kraner egner seg godt for vedproduksjon, og dekker også andre vanlige løftebehov i driften – f eks å hente baller på jordet.

For å sikre lengre levetid og høyere gjensalgsverdi får alle PALMSprodukter et EPO-grunningsbelegg ved en kataforeseprosess før pulverlakkering. KTL overflatebehandling sikrer at alle indre og ytre overflater på PALMSproduktene er beskyttet mot rust.