Sulky Kunstgjødselspredere

Sulky Kunstgjødselspredere

Sulky kunstgjødselspredere kan leveres fra de enkle til de mest avanserte!

  • Sulky er blant de mest innovative på markedet.
  • Econov teknologien er optimalisert for bruk av N-Sensor. Den justerer mengde i hele spredebredden, starter og stopper automatisk ved tilvalg av GPS.
  • Spredere fra 1000L til 9500L.
  • Kan også levere kalkvogner.

Brosyre DX20/DX30

Brosyre X40+/X50+