Mzuri

  1. Optional front disc to cut through surface residue
  2. To auto reset leading tine ensures good root developmentand cleans the sowing strip of surface trash to produce a clean till of moist friable soil
  3. Band placement of fertiliser below the seed reduces fertiliserrequirement and ensures early nutrient accessibility
  4. The staggered wheels remove air pockets and reconsolidate the tilled strips
  5. Excellent soil to seed contact is achieved by hydraulic pressure exerted to each individual seed depth wheel
  6. Individual depth adjustment to each of the semi-pneumaticcoulter depth wheels accurately controls seed placement
  7. Hydraulically operated adjustable pressure harrow ensures a level uniformed seed bed

Mzuri Pro-Til stripesåmaskin

Pro-Til bearbeider og løsner jorden i striper forut for såing i én operasjon.

Mzuri stripesåmaskin er en direktesåmaskin med svært robust konstruksjon, som kjøres direkte i stubben. Et godt såbedd begynner med en god halmkutter, halmspreder og agnspreder på treskeren. Såmaskinen etterlater et nygrubbet luftig såbedd, og ettersom annen jordarbeiding ikke er nødvendig unngår man komprimering av ytterlige kjøringer med traktor og redskap.

Les artikkel i Norsk Landbruk her
Les brosjyre her
Mzuri hjemmeside

Først på maskinen kommer grubbetennene. De løsner jorden og slipper til luft før et bærehjul kommer å knuser klump og klargjør såbeddet. Så kommer sålabben som legger såkornet i rein mineraljord. Bak vinglabben kommer pakkehjulet.

Stripesåing er som navnet tilsier, såing i striper hvor frøene legges i 10-15 cm brede striper med cc 33cm. Planterestene legges i mellom såstripene, og fuktighet samt organisk materiale beholdes på overflaten for å gi bedre jordstruktur og mikroliv. Hjulene på såmaskinen er plassert med tanke på at halm og planterester enkelt skal passere igjennom, og den bakre hjulrekka sikrer et jevnt jordtrykk ved hjelp av hydraulisk trykkbelastning. Maskinen skiller seg ut ved at den har et patentert system for å føre noe av jorden tilbake bak hver sålabb. Dette gir en mer ensartet overflate. Den robuste byggemåten innebærer at såmaskinen kan benyttes ved mye halm, planterester osv, og likevel gi et optimalt såbed for plantene. Ved å la halmen være igjen på overflaten unngås eventuell plantesmitte til såfrøene, samtidig som såfrøene får tilgang til næringsstoffene i halmen.

Alle Mzurimodellene har grubbetinder og vingelabber i hardmetall. Disse er sikret med hydrauliske steinutløsere. Vinglabbene tillater både vertikal og horisontal utløsning. Det er to ulike bredder på labbene, som er beregnet for henholdsvis raps og korn. Såapparatet som er luftassistert, har en stor såvalse for frø og en for gjødsel. Komponentene på Mzuri såmaskinene kommer fra flere underleverandører, mens montering skjer i fabrikken på Springfield Farm. Det er flere utstyrsalternativer på maskinene, som f.eks. etterharv, spormarkør og spreder for sneglegift. Sådybden justeres med dybdehjul, mens trykk og lufthastighet enkelt justeres fra databoks i traktoren. Kalibrering av så- og gjødselmengder gjøres også via databoks. Lagrene for gjødselutmating er selvrensende og syrefaste, og den grove konstruksjonen er bygd med tanke på lang levetid og soliditet.